Observatielijst Gedrag Docent Electronics

 • 6.3 Observeren in de onderwijsleersituatie: observeren kun ...
 • Praktijkgericht onderzoek: Op naar de perfecte docent
 • Omgaan moeilijk gedrag - Gedragsproblemen in de klas
 • Docent-observatiemethoden voor onderzoekend leren
 • 6.3 Observeren in de onderwijsleersituatie: observeren kun ...

  1 6.3 Observeren in de onderwijsleersituatie: observeren kun je leren! Mirella van Minderhout (2015)1 Een professionele leraar ziet de het leren en gedrag van zijn leerlingen als waardevolle stimuleren van wenselijk gedrag veel vraagt van leerkrachten, namelijk: een omslag in het denken en handelen. Het is dan ook noodzakelijk dat er in vervolg op dit artikel een praktische handreiking komt voor scholen, die antwoord geeft op vragen als: Wat moet een docent kennen en kunnen? En welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig? Als er ...

  Observatielijst Gedrag Turven | Dubbel bijzonder ...

  Om beter zicht te krijgen op hoe vaak bepaald gedrag voorkomt is het turven van gedrag een goede manier om dit in kaart te brengen. Hierbij kan het gaan om positief gedrag maar ook om probleem gedrag. Het is hierdoor ook mogelijk om na verloop van tijd in kaart te brengen of het gedrag veranderd is. Zo’n gefaseerde analyse van geobserveerd gedrag, steeds weer vanuit een nieuwe vraag, is ook weer typerend voor die onderzoekende houding. Geen snelle conclusie dat Marja niet kan samenspelen, maar eerst eens goed kijken en luisteren wat er gebeurt. Daarmee is de leerling wiens gedrag is opgevallen, gebaat. Hiermee is ook de leraar met deze ...

  Observatieformulier (Kijk op ontwikkeling) in de ...

  Sociaal gedrag: omgang met pedagogisch medewerker 4. Zoekt zelf contact met pedagogisch medewerker 5. Zoekt lichamelijk contact 6. Reageert goed op aanwijzingen 7. Gaat gemakkelijk om met alle pedagogisch medewerkers Welbevinden 8. Voelt zich (in de eigen groep) op zijn/haar gemak 9. Kan goed met eigen emoties omgaan Zelfstandigheid 10. Neemt initiatief om wat te doen 11. Vertoont zelfstandig ... Zo ja, dan is het de bedoeling dat de docent contact zoekt met deskundigen om dit te laten uitzoeken. Daarnaast helpt het in te zien dat deze problematieken niet iets is waar de student voor kiest. Het gedrag dat hij of zij vertoond is niet bewust storend gedrag. Ik heb ervaren dat een deel van de docenten zeer emotioneel kan reageren op gedrag ...

  Praktijkgericht onderzoek: Op naar de perfecte docent

  leerlingen aangeven hoe ze het gedrag van hun docent ervaren. Deze vragenlijst kan ook worden gebruikt om leerlingen hun ideale docent en ideale relatie te laten beschrijven. Er bestaat naast een uitgebreide versie met 77 items ook een verkorte versie van de VIL, die wij in ons onderzoek gebruikt hebben. Bijgaand is de observatielijst ten behoeve van het observeren van het leerklimaat in de klassen. Observaties betreffen de observaties van het handelen van de docenten die voor de klas staan. Op elk van de 25 vragen wordt u gevraagd een score toe te kennen van 1 (= niet adequaat) tot 5 (= wel adequaat), welke u het beste van toepassing vindt op de situatie. Indien een bepaalde vraag niet van ... Verslag over een observatie. Goede beoordeling hiervoor gekregen:

  R.O.T. - Docentonderzoek Brabant

  docent een goede inschatting maken van de behoeften van de leerling. De docent kan de leerling dan De docent kan de leerling dan op cognitief en affectief niveau benaderen. C.S. Verhoef-Platerink / Oog voor Leergedrag 1 Oog voor Leergedrag: Observatie van gedrag in de klas Samenvatting Uit onderzoek is gebleken dat leergedrag en leerprestaties met elkaar samenhangen.

  PABO Klassenmanagementformulieren en observatieformulieren ...

  Individuele signaleringslijst gedrag Individueel observatieschema werkgedrag Individueel gedragsprobleeminventarisatie-schema Individueel formulier sociaal gedrag voor kleuters Individueel formulier persoonlijkheid voor kleuters Individueel observatieformulier voor voordrachtslezen Individueel observatieformulier voor technisch lezen Individueel formulier zelfbeeld bij de leer- en werkhouding ... 2 De sportbegeleider zet het welzijn, het plezier en succeservaringen van de jeugdigen centraal tijdens het sporten, zodat er een motivatiegericht klimaat ontstaat Laat sportief gedrag zien; toont plezier in de sport kan tegen zijn verlies doet mee Benoemt hoe deelnemers met elkaar omgaan; elkaar betrekken rekening houden met ander luisteren ...

  Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs ...

  De observatielijst is bijzonder geschikt om in te vullen voor leerlingen in het s peciaal onderwijs (SO). Met name voor leerlingen die onvoldoende in staat zijn om hun gedrag te reguleren en de gevolgen van hun gedrag op hun (leer)omgeving te begrijpen. Dat kan zich uiten in verschillende problemen met: - taakgericht gedrag 5 Observatieformulier 4 Gespreksvaardigheden: feedback geven ** Feedback geven Praat namens zichzelf en voor zichzelf (ik-vorm). Beschrijft het waargenomen gedrag. Doet dit concreet en specifiek. Praat niet in absolute termen. Vertelt wat het effect is van dit gedrag op hemzelf (met betrekking tot gevoel en gedachten). docent. beeld van de leerkracht. corrigeren. complimenten. responsiviteit. kwaliteit van de instructie. individueel contact . Klassenmanagement. de klasseninrichting. plaats in de klas . bordgebruik. time timer/ klok . Regels en afspraken/ gedrag. De groep en groepssfeer. Sfeer in de groep. Stoorzenders. Contact met medeleerlingen. Aard en sfeer van het contact. Pauze. plaats/ ruimte ...

  LESOBSERVATIEFORMULIEREN: DE VIJF ROLLEN VAN DE LERAAR

  4. Leerlingen praten ontspannen met elkaar. 5. Leerlingen stellen vragen aan de docent en/of praten met hem. 2e rol: Presentator. vangt en houdt de aandacht vast. 1. Leerlingen kijken naar de docent en houden hun mond dicht. 2. Leerlingen blijven geboeid luisteren naar de docent. 3. Leerlingen reageren positief na een correctie van de docent. 4. naam docent klas datum. 1 = zeer zwak. 2 = zwak. 3 = matig. 4 = voldoende. 5 = goed. prestaties en leerresultaten huiswerk contact met medeleerlingen contact met de docent werkhouding/ taakaanpak welbevinden aanwezigheid op school gedrag buiten de klas signaleringslijst (groep) I Cordys onderwijstrajecten het vertoont overdreven, clownesk gedrag; het vertoont afkoopgedrag met behulp van geld en/of snoep of door het maken van huiswerk voor anderen; het gaat niet graag meer naar club, de zondagsschool, het koor of muziekles. Andere kinderen uit jouw klas kunnen ook signalen geven dat een kind gepest wordt. Ze vertellen bijvoorbeeld dat een kind ...

  Omgaan moeilijk gedrag - Gedragsproblemen in de klas

  Gewenst gedrag vormt zich alleen als het bekrachtigd wordt. De volgorde is dus eerst gedrag stoppen, nieuw gedrag aanleren/bekrachtigen, verkeerde gedrag (zoveel mogelijk) negeren. Houd bij straf altijd rekening met leeftijd en intelligentie en ga (als je dat al niet deed) in gesprek met het kind. In gesprek gaan moet je daarbij niet verwarren ... opdracht 18 – Observaties klassenmanagement, vakdidactiek, samenwerkend leren. Het doel van deze opdracht is dat je bij ervaren collega’s gaat kijken hoe zij een aspect van het lesgeven aanpakken.

  Observatieformulieren bij oefeningen

  Beschrijft het waargenomen gedrag. Doet dit concreeten specifiek. Praat niet in absolutetermen. Vertelt wat het effect is van dit gedrag op hemzelf (met betrekking tot gevoel en gedachten).Geeft geen oordeel. Uit geen beschuldigingen. Geeft gewenst gedrag aan. Geeft geen ongevraagd advies. Reageert op goede wijze op eventuele Deze observatielijst dient voor de registratie van leerlinggedrag, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in werkhouding, cognitieve, sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden. Op de lijst kan worden vastgelegd welk (leer)gedrag een leerling in verschillende onderwijssituaties laat zien, in interactie met de docent en het leerstofaanbod. Het gedrag kan verschillen per onderwijssituatie ... 1b. Docent-leerling-relatie. De docent: laat leerlingen merken dat hij er voor hen is, hen ook werkelijk ziet . investeert in positieve relaties met leerlingen . is een professional met gezag; houdt voldoende afstand en bewaakt de eigen grenzen. is congruent in zijn verbaal en non-verbaal gedrag. is empathisch, geduldig, positief en betrokken

  De lee rling - jufjanneke.nl

  Gedrag in de groep Nooit Soms Altijd De lee rling 5. reageert ontspannen bij groepsactiviteiten 6. staat open voor mening van anderen 7. plaatst positieve opmerkingen naar anderen 8. kan zijn eigen visie, gevoelens ontspannen mededelen Omgaan met omgangsregels Nooit Soms Altijd De lee rling Ook docenten hebben last van een slechte relatie; zij ervaren meer stress en zijn vaker ziek. De kern van PBS is dat er in de klas een positieve en veilige leeromgeving heerst: aandacht geven aan goed gedrag in plaats van slecht gedrag. Docenten die de PBS-opleiding volgen, moeten leren hoe ze goed gedrag kunnen meten. Met het ... Welk gedrag heeft het meest positieve effect op andere gewenste gedragingen. Is het handiger de "omgeving" te veranderen? Denk aan leerkrachtgedrag, eisen die je stelt aan het kind, plek in de groep, enz. Mag ik het gedrag dat ik wil zien van dit kind wel verwachten? Bekijk hiervoor het ontwikkelingsmijlpalen overzicht. Wat wil ik nu aanpakken?

  ICALT LESOBSERVATIEFORMULIER voor het evalueren van het ...

  ICALT LESOBSERVATIEFORMULIER voor het evalueren van het pedagogisch didactisch handelen van leraren (versie 3.0) Informatie over de school Schoolnaam Observatie in je scriptie – wanneer kun je het gebruiken? Gepubliceerd op 6 april 2016 door Kirsten Dingemanse. Laatste update op: 25 juni 2018. Observatie is een methode waarmee je simpel gezegd observeert, kijkt en luistert naar wat mensen doen en wat ze bezighoudt. Bijlage 4.3 Observatielijst instructie 25 Bijlage 4.4 Feedback geven 26 Bijlage 4.5 Observatielijst effectieve lestijd 27 Bijlagen bij Hoofdstuk 5 Het beïnvloeden van het gedrag van studenten in de klas 28 Bijlage 5.1 Suggesties voor beloning 28 Bijlage 5.2 Suggesties voor straffen 30 Bijlage 5.3 Bericht van verwijdering 31

  Observatietool - Leerling 2020

  Beschrijf wat de leerlingen aan het doen zijn en welke rol de docent heeft tijdens het zelfstandig werken van leerlingen. Wanneer de les voor 80% voorbij is zorg er dan voor dat het beoordelen van de bolletjes ‘nauwelijks’, ‘een beetje’, ‘sterk’ voor alle criteria is gedaan en vul eventueel de steekwoorden aan per criterium om je oordeel te onderbouwen. zal het ook de lerende docent wel parten spelen dat het moeilijk is kennis, inzicht en vaardigheden te gebruiken in andere situa-ties dan waarin ze verworven zijn. Transfer blijkt een moeilijke zaak te zijn (Simons, 1990). In alle gevallen zou coaching moeten opleveren dat docenten:

  Observatielijst leerkracht - Digitaal Schoolbord? Digibord ...

  Digibordtools, digibordlessen en internetbronnen voor je digibord en touchscreen. Deze observatielijst kan gebruikt worden door de intern begeleider of schoolleider bij observatie van een leerkracht. vak docent prestaties en leerresultaten huiswerk contact met medeleerlingen contact met de docent werkhouding/ taakaanpak welbevinden aanwezigheid op school gedrag buiten de klas totaal score totaal aantal docenten gemiddelde score signaleringslijst leerling 2 Cordys onderwijstrajecten

  Observatie met ICALT in de klas - Regio Utrecht | Een ...

  Wanneer u bijvoorbeeld met in uw achterhoofd ‘ik vind deze docent goed’ gaat scoren, kan het voorkomen dat uw scores op de items hierdoor beïnvloed worden. Wij vragen u echter steeds per item te kijken of het gedrag wel of niet aanwezig is en niet naar een algemene beoordeling van de betreffende docent. Goed verhaal. Uit ervaring weet ik dat ik essentieel is om leerlingen te complimenteren. Maar tegelijkertijd moet je als docent ook autoriteit hebben door op ongewenst gedrag een sanctie te zetten. En daar moet je niet in aarzelen, gewoon doen, ook al ben je dan even niet 'populair'. Uiteindelijk wil elke leerling dat er orde is in een groep.

  Observatie-instrument (zie kijkwijzer prof. Laevers) ver ...

  1 Observatie-instrument (zie kijkwijzer prof. Laevers) Signalen / kernmerken om met studenten / andere lectoren gemakkelijker tot een score te kunnen komen, zijn richtinggevend. Maak aan de hand daarvan een reële observatielijst met waarneembaar verbaal en non-verbaal gedrag van de gastheer die past bij deze stage. Jij observeert je WPB en je laat je 2x observeren, bij de start van deze taak en na een bepaalde tijd. N.a.v. de eerste observatie en het feedbackgesprek formuleer je je leerdoel SMART. Gedrag kan storend zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld ongehoorzaam, agressief of impulsief gedrag. Het kan ook zijn dat vooral de leerling zelf last heeft van zijn gedrag. Angstige en depressieve gedragingen vormen ook een probleem, alleen vallen die minder op.” “Of gedrag storend is, hangt ook af van wie ernaar kijkt. Gedrag dat voor de ...

  OBSERVATIE LEERLINGGEDRAG - Procustres

  Als leraar observeer je constant. Onbewuste verwachtingen kunnen een invloed krijgen op het observeren en foute verwachtingen kunnen een self fulfilling prophecy effect hebben. Deze oefening laat toe om onze interacties te onderzoeken. De docent wordt zich steeds meer bewust van de interactie tussen hemzelf en de groep. Dit komt tot uiting in: zich afvragen wat hij zelf kan bijdragen aan het geheel en welke keuzes hij het beste kan maken in het groepsproces; nadruk op sturing van het eigen gedrag. Fase IV De docent bevindt zich in het seniorniveau. Dit komt tot uiting in:

  Docent-observatiemethoden voor onderzoekend leren

  docent die het best scoort met deze laatste methode, scoort het slechte op basis van de ICALT-methode. Desalniettemin zouden beide methoden elkaar goed kunnen aanvullen aangezien de ICALT-methode vooral gericht is op algemene aspecten en de methode van Rutten et al. juist erg inhoudelijk gericht is op wat de docent vraagt. Op de lijst kan worden vastgelegd welk (leer)gedrag een leerling in verschillende onderwijssituaties laat zien, in interactie met de docent en het leerstofaanbod. Het gedrag kan verschillen per onderwijssituatie (praktijkvak, klassikale instructie, zelfstandige inoefening, et cetera). Geschiedenisonderwerpen kunnen vaak een gevoelige snaar raken in de klas en in de samenleving. Emoties spelen soms een grotere rol dan feiten en in veel gevallen raakt geschiedenis ons persoonlijk. Hoe ga je hier mee om als docent? In dit inspiratiedocument willen we docenten geschiedenis in het voortgezet onderwijs helpen om gevoelige ...

  Instrument voor het observeren van leerlingen en leerkrachten

  Welke van de volgende activiteiten zijn voorgekomen in de les? (Geef ook aan welke opdrachten klassikaal dan wel zelfstandig gemaakt zijn, en hoeveel tijd de docent bezig is met organiseren/orde handhaven.) De docent geeft frontaal les. De docent leest klassikaal de leesteksten met de leerlingen. Individuele signaleringslijst gedrag (ter vergelijking van gedrag in verschillende situaties) Naam: _____ Groep: ____ Beoordeeld door: _____ ... Voor uw lesbezoek selecteert u – op elk gewenst device – met een enkele klik de vragenlijst die u wilt gebruiken. Tijdens de les is het gemakkelijk om uw observaties bij te houden, doordat u snel tussen verschillende rubrieken kunt schakelen. De les en het gedrag van de leraar zijn leidend, niet de observatielijst. Wel zo logisch.

  Participerende observatie en andere observatievormen

  wier gedrag hij waarneemt. Je werkt bijvoorbeeld voor een onderzoek naar conflicten in de wereld van taxichauffeurs als taxichauffeur. Je doet dus aan participerende observatie. Je kunt dat undercover doen, je maakt jezelf dan niet bekend als onderzoeker. Je collega-taxichauffeurs weten niet beter dan dat je een (nieuwe) collega-taxichauffeur bent. Maak tijdens de les een ‘lopend verslag’ van de gebeurtenissen. Afhankelijk van de hoofdevaluatievra(a)g(en) zal het accent meer liggen op docentactiviteiten en/of leerlingactiviteiten en/of de interactie tussen de docent met de leerlingen.  De observatielijst is bijzonder geschikt om in te vullen voor leerlingen in het s peciaal onderwijs (SO). Met name voor leerlingen die onvoldoende in staat zijn om hun gedrag te reguleren en de gevolgen van hun gedrag op hun (leer)omgeving te begrijpen. Dat kan zich uiten in verschillende problemen met: - taakgericht gedrag docent die het best scoort met deze laatste methode, scoort het slechte op basis van de ICALT-methode. Desalniettemin zouden beide methoden elkaar goed kunnen aanvullen aangezien de ICALT-methode vooral gericht is op algemene aspecten en de methode van Rutten et al. juist erg inhoudelijk gericht is op wat de docent vraagt. Gedrag in de groep Nooit Soms Altijd De lee rling 5. reageert ontspannen bij groepsactiviteiten 6. staat open voor mening van anderen 7. plaatst positieve opmerkingen naar anderen 8. kan zijn eigen visie, gevoelens ontspannen mededelen Omgaan met omgangsregels Nooit Soms Altijd De lee rling 1 Observatie-instrument (zie kijkwijzer prof. Laevers) Signalen / kernmerken om met studenten / andere lectoren gemakkelijker tot een score te kunnen komen, zijn richtinggevend. Hotel terme preistoriche tripadvisor san francisco. 4. Leerlingen praten ontspannen met elkaar. 5. Leerlingen stellen vragen aan de docent en/of praten met hem. 2e rol: Presentator. vangt en houdt de aandacht vast. 1. Leerlingen kijken naar de docent en houden hun mond dicht. 2. Leerlingen blijven geboeid luisteren naar de docent. 3. Leerlingen reageren positief na een correctie van de docent. 4. ICALT LESOBSERVATIEFORMULIER voor het evalueren van het pedagogisch didactisch handelen van leraren (versie 3.0) Informatie over de school Schoolnaam Beschrijft het waargenomen gedrag. Doet dit concreeten specifiek. Praat niet in absolutetermen. Vertelt wat het effect is van dit gedrag op hemzelf (met betrekking tot gevoel en gedachten).Geeft geen oordeel. Uit geen beschuldigingen. Geeft gewenst gedrag aan. Geeft geen ongevraagd advies. Reageert op goede wijze op eventuele Welke van de volgende activiteiten zijn voorgekomen in de les? (Geef ook aan welke opdrachten klassikaal dan wel zelfstandig gemaakt zijn, en hoeveel tijd de docent bezig is met organiseren/orde handhaven.) De docent geeft frontaal les. De docent leest klassikaal de leesteksten met de leerlingen. leerlingen aangeven hoe ze het gedrag van hun docent ervaren. Deze vragenlijst kan ook worden gebruikt om leerlingen hun ideale docent en ideale relatie te laten beschrijven. Er bestaat naast een uitgebreide versie met 77 items ook een verkorte versie van de VIL, die wij in ons onderzoek gebruikt hebben. Gewenst gedrag vormt zich alleen als het bekrachtigd wordt. De volgorde is dus eerst gedrag stoppen, nieuw gedrag aanleren/bekrachtigen, verkeerde gedrag (zoveel mogelijk) negeren. Houd bij straf altijd rekening met leeftijd en intelligentie en ga (als je dat al niet deed) in gesprek met het kind. In gesprek gaan moet je daarbij niet verwarren . Om beter zicht te krijgen op hoe vaak bepaald gedrag voorkomt is het turven van gedrag een goede manier om dit in kaart te brengen. Hierbij kan het gaan om positief gedrag maar ook om probleem gedrag. Het is hierdoor ook mogelijk om na verloop van tijd in kaart te brengen of het gedrag veranderd is.

  334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364